من امیرحسین زمرّدی هستم، برق (الکترونیک) خواندم. به فناوری علاقه دارم ولی فعلاً رویکردی متفاوتی در پیش گرفتم. اخیراً پروژه حافظ‌پژوهی را راه‌اندازی کردم. حافظ را دوست دارم ولی نه به آن شکلی که بسیاری دیگر دوستش دارند. با اینکه انتخاب‌ها خیلی سیال و گاهی منعطف می‌شوند و این روند تا پایان عمر ادامه دارد، ولی شاید آن بزرگوار، جز آخرین موارد یا آخرین انتخاب‌هایی بوده که کرده‌ام.