امیرحسین زمرّدی

دنیا جان، عرض سلام مجدد!

عرض سلام مجدد، دنیا جان! «سلام دنیا…» از عباراتیست که در اولین پست اینترنتی می‌نویسند. میل امروز من به نوشتن در وبلاگ شخصی نیست. به قول حافظ “نمی‌کند دل من میل «نوشتن» ولی…” به قول حافظ، به قول مطرب و

ادامه مطلب »