حمایت مالی از پروژه حافظ‌پجوهی

حمایت مالی از ایران

حمایت مالی از خارج از ایران

 

با چنین حیرتم از دست بشد صرفه‌ی کار
در غم افزوده‌ام آنچ از دل و جان کاسته‌ام

«حمایت مالی»، یکی از روش‌های درآمدی برای یک رویداد، فعالیت، فرد یا سازمان به حساب می‌آید. و برای تامین پاره‌ای از هزینه‌های [جاری] بسیاری از پروژه‌های فرهنگی، اجتماعی و… به کار می‌رود.

[برخی از سازمان‌ها و… که بودجه‌های مصوب و مشخصی دارند، بخشی از درآمدهای خود را از طریق دریافت حمایت مالی حاصل می‌کنند.

درآمد تعداد کمی از سایت‌ها، کانال‌ها و… از طریق حمایت مالی کاربران، بسیار بیشتر از روش‌های درآمدی دیگر پروژه‌ها در گروه‌های کاری مشابه است.]

ایده‌ی پشت donation به علاقمندی مخاطب در حمایت از اثر، پشتیبانی یا تشویق صاحب اثر، همدلی با مسیر یا هدف پروژه، علاقمندی به اقدامات یا رویکردهای فرهنگی، علمی، اجتماعی، میل به توسعه و پیشرفت طرح و… مربوط می‌شود.

به همین دلیل، این بخش به عنوان یک متر و محک در میزان محبوبیت پروژه‌ها نزد مخاطبان، در نسبت تعداد افراد حمایت کننده به کل گروه مخاطبان ارزیابی می‌شود.

اما همیشه حمایت از یک پروژه‌ی فرهنگی، مانند پادکست یا… به حمایت مالی محدود نمی‌شود. معرفی و پیشنهاد مطالب حافظ‌پجوهی به حلقه دوستان در شبکه‌های (حقیقی و مجازی) اجتماعی، ارتباط با ما، یا دنبال کردن محتوای «حافظ‌پجوهی» از دیگر روش‌های حمایت معنوی از پروژه به حساب می‌آیند.