برای تماس با من، می‌توانید از طریق آدرس ایمیل به نشانی Zomorodi655 بر روی «جیمیل» در ارتباط باشید.

برای تماس با حافظ‌پجوهی می‌توانید از طریق سایت حافظ‌پجوهی یا از طریق مکاتبه با نشانی ایمیل Hafezpajouhi بر روی «جیمیل» ارتباط بگیرید.